Novinky

     • Apríl - mesiac lesov I.A ŠT

     • Do galérie Apríl - mesiac lesov boli pridané fotografie.

      V lese žiaci 1.A ŠT sa v krátkej prezentácií ocitli v lese. Oboznámili sa so všetkým čo tvorí les, jeho významom pre náš život . Tieto svoje zážitky preniesli do vlastnej kresby lesa.

                                                                                                                   Mgr. Ľubomíra Borovská

     • PISA 2018

     • Múdre slovo je to, ktoré učí ľudí vypočuť si aj reč druhej strany.“ (Euripidés)

      PISA - program medzinárodného hodnotenia žiakov je veľký medzinárodný výskum, ktorý zisťuje výsledky vzdelávania z pohľadu požiadaviek trhu práce. ZŠ s MŠ Lomnička 29 bola vybraná do medzinárodného testovania PISA 2018. Testovanie sa na škole uskutočnilo 17. – 18. 4. 2018 v dopoludňajších  hodinách.

      Prvoradou úlohou štúdie PISA je :

      • získať objektívny obraz o úrovni školstva v konkrétnej krajine,
      • poskytnúť spätnú väzbu o úrovni vzdelávania v zúčastňujúcich sa krajinách,
      • porovnať úroveň vzdelávacieho systému s inými krajinami,
      • podnietiť prijatie opatrení na zefektívnenie vzdelávania,
      • inšpirovať sa príkladmi dobrej praxe z iných krajín.

      Cieľom štúdie nie je hodnotiť výkony jednotlivých žiakov alebo škôl, ale sledovať výsledky vzdelávacích systémov zúčastnených krajín a ich zmeny v čase a prinášať námety na zlepšenie vzdelávacej politiky. Školy a žiaci vybraní do testovania PISA majú príležitosť spolupodieľať sa na skvalitňovaní systému vzdelávania na Slovensku.

      ​​​​​​​Viac informácií na stránke: nucem.sk

     • Návšteva predškolákov v ZŠ

     • Do galérie NÁVŠTEVA PREDŠKOLÁKOV V ZÁKLADNEJ ŠKOLE boli pridané fotografie.

             Dňa 5. apríla 2018 zavítali deti z materskej školy do základnej školy. Plní odhodlania, ale poniektorí aj s trochou obáv, vstúpili spolu so svojimi pani učiteľkami do tried prvých ročníkov. Privítali ich milé pani učiteľky a malí prváci, ktorí sa s nimi podelili o školské lavice. Predškoláci si tak mohli vyskúšať, aký je to pocit byť vo „veľkej“ škole. Prváci im ukázali, čo všetko sa stihli naučiť v základnej škole a veru nie je toho málo. No ani škôlkari sa nedali zahanbiť. Dúfame, že si odniesli zo školy nielen malý darček, ale aj dobrý pocit. Po tomto milom stretnutí bude pre predškolákov ich zápis do školy určite jednoduchší. Ďakujeme všetkým zúčastneným za príjemne prežité chvíle.

     • Svetový deň vody - MŠ

     • Do galérie Svetový deň vody - MŠ boli pridané fotografie.

                Pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý si pripomíname dňa 22. marca, smev našej materskej škole realizovali edukačnú aktivitu pod názvom “Putovanie kvapky”. Začali sme krátkou prezentáciou o dôležitosti vody pre náš život a o význame jej šetrenia. Pútavou formou o  kvapkách sa deti oboznámili s významom a kolobehom vody na Zemi. O tom, kde všade v prírode sa nachádza, aké má podoby, ale aj o nebezpečenstve jej znečistenia človekom. Deti vytvárali plagát, ako z oblakov padá dážď na kvety, hrali sa na malých rybárov, ktorí chytajú rybky s geometrickými tvarmi na bruškách a taktiež vypracovali pracovné listy k danej téme. Aj týmto dňom sme sa opäť presvedčili, že “voda je život” a nevyhnutne patrí k našej každodennej existencii.

     • Deň narcisov

     • Do galérie Deň narcisov boli pridané fotografie.

      13. apríla 2018 sa uskutočnil už 22. ročník  jedinečnej verejnoprospešnej zbierky ligy proti rakovine – DEŇ NARCISOV. Žltý narcis je kvet, ktorý symbolizuje jar a nádej. Naša škola sa tradične zapája do tejto zbierky. Pripnutím kvietku  v tento deň sme vyjadrili onkologickým pacientom a ich rodinám podporu, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých. Cieľom je nielen vyzbierať finančné prostriedky, ale aj vychovávať našich žiakov k spolupatričnosti a ochote pomáhať.

      Ďakujeme všetkým darcom!

     • Medzinárodný deň Rómov

     • Do galérie Deň Rómov boli pridané fotografie.

      Celý svet si pripomína 8. apríla - MEDZINÁRODNÝ DEŇ RÓMOV. Tento deň je oslavou rómskej kultúry a jej vplyvu na hudbu, divadlo, literatúru a tanec. Aj naša škola si pripomenula so žiakmi túto udalosť a v duchu dobrej nálady to spoločne oslávili v sále Kultúrneho domu v Obci Lomnička.Históriu Rómov nám priblížili prezentáciou a sprievodným slovom pedagógovia našej školyBc. Magdaléna Pompová  a Mgr. Róbert Pompa. Po nej zaznela rómska hymna „Gelem, gelem( Išli sme, išli...) v podaní žiačok školy Michaely a Veroniky.

      Program pokračoval tradičným rómskym tancom, ktorý si nacvičili žiačky pod vedením Mgr. Anny Zavadskej a Mgr. Zuzany Jozefíkovej. Zmes rómskych moderných piesní zaspievali žiaci z hudobného krúžku Mgr. Róberta Pompu. A že máme medzi žiakmi aj skvelých spevákov nám predviedlo duo Anička a Peter. Potešiť naše oči prišli s tancom aj členovia súboru KEREKICA pod vedenímBc. Magdalény Pompovej.

      Zlatým klincom programu a bodkou na záver bola Cimbálová hudba Liptákovci pod vedenímMgr. Róberta Pompu, ktorá zmesou temperamentných rómskych piesní ukončila tento slávnostný deň.Organizátorom aj všetkým účinkujúcim patrí naše srdečné ĎAKUJEME !

     • REKONDIČNÝ POBYT

     • Do galérie REKONDIČNÝ POBYT boli pridané fotografie.

      V dňoch 06. – 07. 04. 2018 sa pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci školy rozhodli opustiť areál školy a spoznávať krásy Slovenska. Veď nič lepšie nestmeľuje pracovný kolektív ako spoločný výlet mimo pracoviska.

      Vyzbrojení dobrou náladou a hrejivými lúčmi slnka začali výlet na Štrbskom plese, odkiaľ pokračovali k vodopádu Skok. Popoludní sa prešli okolo Štrbského plesa a deň ukončili ubytovaním v Rekreačnom zariadení Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku CROCUS v KEŽMARSKÝCH ŽĽABOCH.

      Počas pobytu v samotnom zariadení využili možnosti oddychu od každodenného stresu v útulnom wellness centre (bazén, sauny, jakuzzi, masáže), ktoré vrátilo sily ich unaveným nohám po náročnom dni.

      Druhý deň pokračovali túrou na Hrebienok, z ktorého obdivovali slnkom zaliate končiare Slavkovského štítu, Malého kostola, Prostredného hrota, či ďalších štítov Vysokých Tatier. Nezabudnuteľný zážitok si odniesli z Tatranského ľadového dómu, kde obdivovali ľadové sochy.
      Tí menej unavení sa ešte prešli na Bílikovu chatu alebo na najstaršiu chatu v Tatrách – Reinerovu chatu, no a najzdatnejší si vychutnali túru na Zamkovského chatu. 

      Veríme, že na príjemne strávené chvíle, množstvo zážitkov a dojmov, ktoré im určite dodalo
      energiu do nasledujúcich dní, budú ešte dlho spomínať.
       

       

       

     • PRIPOMENULI SME SI DEŇ UČITEĽOV

     • 28. marec - DEŇ UČITEĽOV sa oslavuje v deň narodenia pedagóga Jána Amosa Komenského, učiteľa národov. Sviatok je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých práca je poslaním a zaslúžia si za svoje znalosti, trpezlivosť a obetu úctu a poďakovanie. Aj naša škola si pripomenula tento sviatočný deň, na ktorom vedenie školy vyjadrilo úctu a poďakovanie za náročnú a zodpovednú prácu všetkým pedagogickým a odborným zamestnancom školy.

     • Školská sova Pavla

     • Do galérie Školská sova Pavla boli pridané fotografie.

      K prečítanej knihe: Školská sova Pavla si žiaci I. A, I. E a II. A nakreslili svoju školskú sovu Pavlu.

     • O TROCH PRASIATKACH I.A ŠT

     • Do galérie O TROCH PRASIATKACH I.A ŠT boli pridané fotografie.

      V marci si žiaci 1.A ŠT pripomenuli význam kníh, oboznámili sa s rôznymi druhmi literárnych diel. Príbehom O troch prasiatkach sa preniesli do sveta rozprávok. Dej rozprávky zachytili vo vlastnej ilustrácií a prácou na interaktívnej tabuli.

      Mgr. Ľubomíra Borovská

       

     • KARNEVAL V MATERSKEJ ŠKOLE

     • Do galérie KARNEVAL V MATERSKEJ ŠKOLE boli pridané fotografie.

      „ČO JE TU DNES VEĽKÝ BÁL? A ČI DÁKY KARNEVAL?  

      SPRIEVOD MASIEK KRÚŽI V KRUHU,

      JEDNA MASKA STRIEDA DRUHÚ.“

       

      Toto je len krátky úryvok textu kedysi známej pesničky zo Zlatej brány. Takto presne to vyzeralo aj na karnevale v materskej škole. Miestami sme mali pocit, že sme sa ocitli v rozprávkovom svete, kde prišiel pirát aj veľký kráľ, princezná, lienka aj víla, či hasič aj striga milá. To sa však len trieda premenila na jednu úžasnú karnevalovú párty.                        

      Nielen tanec, smiech, ale aj hry vyčarili na tváričkách detí úsmev... Bolo veselo, bolo fajn. Vysmiatí, vytancovaní, unavení, ale nič to...   O rok sa opäť tešíme znova, že sa aspoň na chvíľu prenesieme do sveta rozprávok, tanca a zábavy!

       

       

                                                                                                               Mgr. Martina Gužiaková

     • Svetový deň vody

     • Do galérie Svetový deň vody boli pridané fotografie.

      22. marec bol vyhlásený ako Svetový deň vody organizáciou Spojených národov. V tento deň sa uskutočnila exkurzia žiakov IV. A a IV. B ŠT v Úpravovni vody Lomnička, ktorá patrí pod Podtatranskú vodárenskú spoločnosť. Žiaci sa dozvedeli nové informácie, ktoré im pomohli pochopiť zložitý systém čistenia a filtrovania vody.

       Mgr. Anna Zavadská

     • Testovanie 9 / 2018

     • Do galérie Testovanie 9 / 2018 boli pridané fotografie.

        ,, Zvládneme to?“  Túto otázku kládli naši deviataci už pár dní pred Testovaním 9/2018. A od siedmej hodiny rannej 21.marca, keď sa začali pomaly schádzať do tried, sa už strach, obavy, tréma dali v ich tvárach jasne rozpoznať. No iba kým nezasadli do lavíc spolu s deviatakmi po celom Slovensku. V matematike a jazyku slovenskom a literatúre tak mohli zúročiť to, čo sa doteraz naučili. Odpoveď na často kladenú otázku dostanú koncom apríla. Dúfam, že budú spokojní a s nimi aj ich pedagógovia.

                                                  Mgr. Dagmar Janigová

     • Marec mesiac knihy – II. stupeň ZŠ

     • Do galérie Marec mesiac knihy – II. stupeň ZŠ boli pridané fotografie.

       Prezentácie žiakov 6, 7 a 8 ročníka základnej školy na témy:

      - Môj obľúbený autor a literárna postava

      - Slovenská populárna poézia a pieseň

      - P. O. Hviezdoslav

      - Margita Figuli

      - Anna zo zeleného domu 

      Mgr. Patrícia Fabisová

     • Týždeň s Máriou Ďuríčkovou ŠT

     • Do galérie Týždeň s Máriou Ďuríčkovou ŠT boli pridané fotografie.

      V týždni od 12. III. – 16. III. 2018 sa v špeciálnych triedach IV. A, IV. B, VI. A ŠT realizoval týždeň s Máriou Ďuríčkovou v rámci mesiaca Marec, ktorý je mesiacom kníh. Začali sme krátkou prezentáciou o práci Márie Ďuríčkovej a dramatizáciou krátkeho príbehu. Žiaci si celý týždeň čítali a kreslili príbehy o Janke a Danke.

     • Marec mesiac knihy

     • Do galérie Marec mesiac knihy boli pridané fotografie.

      V mesiaci marec sme si pripomenuli ,,Marec mesiac knihy“, kde sme si so žiakmi z tried I.A, I.E a II.A spravili krátku prednášku o knihách. Žiaci si mohli dané knihy prelistovať,  poprezerať, niečo aj prečítať. Na stole  našli nielen knihy, ale aj časopisy, encyklopédie, náučné knihy ako sa starať o svoje zdravie a mnoho, mnoho iných kníh. A kto sa nebál, mohol ísť aj pred tabuľu niečo nahlas prečítať. Žiaci mali z toho nesmiernu radosť. Veľmi sa im to páčilo. Tešíme sa aj na budúci rok. To sa všetko udialo pod vedením p. uč. Jašurkovej, Grechovej a p. uč. Vychovalého.

                                                                                                                                               Mgr. Martin Vychovalý

     • Knižný kútik

     • Do galérie Knižný kútik boli pridané fotografie.

      V rámci Marca – mesiaca knihy sme si pre našich žiakov pripravili novinku – tzv. ,, Knižný kútik“. Žiaci si tak každý deň môžu požičať knihy a čítať aj počas prestávok. Požičiavanie kníh má na starosti  určená dvojica zo VII. A triedy. V ponuke sú rôzne žánre – dobrodružné, rozprávky, športové... A že je o ne naozaj veľký záujem...

                                                                                                                                              Mgr. Dagmar Janigová

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Lomnička
   • zslomnicka@gmail.com
   • +421 0524391424
   • Lomnička č.29, 06503 Podolínec
 • Fotogaléria

  • Zápis detí do 1. ročníka
  • Apríl - mesiac lesov I.A ŠT
  • PISA 2018