•      V tomto roku sa uskutočnil 4. ročník celoceloslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže.  "Čitateľský oriešok", zameraná na čítanie s porozumením, logické myslenie a vnímanie medzipredmetových vzťahov. Prostredníctvom žiakov IV. A a IV. B triedy sa po prvý raz zapojila aj naša škola a to pod vedením Mgr. Zuzany Chlebovskej a Mgr. Judity Romanovej. Žiaci mali za úlohy prelúskať dva veselé príbehy (Žuvačkový strom, Drak-kula, ktorý sa bál krvi), pozorne vnímať text, aby správne vyriešili jednoduché i zložitejšie úlohy, súvisiace s prečítaným obsahom. V druhom kroku spojili svoju kreativitu a predstavivosť, aby postavičký z oboch príbehov pretavili  do vlastného, nového, spoločného dobrodružného príbehu a výtvarne stvárnili na výkrese. Do súťaže v tomto roku sa zapojilo 753 škôl a takmer 29 000 žiakov. Za pekný výsledok môžeme považovať, že do porotou vybraných 999 finálových kresieb sa dostalo aj sedem kresieb našich žiakov, ktoré sa uchádzali o podporu širokej verejnosti, o najviac hlasov v hlasovaní prostredníctvom sociálnej siete. Víťazom sa stal každý, kto sa zúčastnil, pretože získal neoceniteľné skúsenosti a nové vedomosti. 

                                                                                                                 Mgr. Judita Romanová

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Lomnička
   • zslomnicka@gmail.com
   • +421 0524391424
   • Lomnička č.29, 06503 Podolínec
 • Fotogaléria

  • DENKO CUP – učiteľský turnaj
  • Besiedka na tému - NAŠE VIANOCE
  • Čas zázrakov