•        I. trieda MŠ  - Mgr. Martina Gužiaková - zást. riad. školy
                                                                                                                                                                           

                                       Bc. Eva Konkoľová - pedagogický asistent

                                                                                                                                                            

           II. trieda MŠ - Katarína Havránková - triedna učiteľka

                                                                                                                                                         

           III. trieda MŠ - Bc. Daniela Pisarčíková - triedna učiteľka
     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Lomnička
   • zslomnicka@gmail.com
   • +421 0524391424
   • Lomnička č.29, 06503 Podolínec
 • Fotogaléria

  • DENKO CUP – učiteľský turnaj
  • Besiedka na tému - NAŠE VIANOCE
  • Čas zázrakov