• Gymnázium P.O. Hviezdoslava Hviezdoslavova 20, Kežmarok

    Gymnázium  SNP 3/5, Spišská Stará Ves

     Súkromné gymnázium Slavkovská 19, Kežmarok

    Stredná umelecká škola Slavkovská 19, Kežmarok

    ▪grafik tlačových médií

    ▪konzervátorstvo  a reštaurátor.

    ▪propagačné výtvarníctvo

    ▪scénická kostýmová tvorba 

    ▪fotografický dizajn

    ▪umelecký rezbár   3-ročný

    ▪umelecký stolár    3-ročný

    ▪umelecký krajčír  3-ročný

    Stredná odborná škola Kušnierska brána,  Kežmarok

    2-ročné odbory

    ▪potravinárska výroba

    ▪praktická žena

    ▪stavebná výroba

    ▪spracúvanie dreva 

    ▪technické služby v autoservise

    3-ročné odbory

    ▪autoopravár

    ▪mäsiar

    ▪pekár

    ▪cukrár

    ▪podlahár

    4-ročné odbory

    ▪cukrár pekár

    ▪cukrár kuchár

    ▪mechanik počítačových sietí

    ▪operátor potravinárskej výroby

    ▪agropodnikanie manažment

    ▪agropodnikanie  agroturistika

    ▪ekonomika pôdohospodárstvo

    ▪mechanizácia pôdohospodárstva

    ▪veterinárne zdravotníct.a hygiena

    Stredná odborná škola Garbiarska 1, Kežmarok

    2-ročné odbory

    ▪výroba konfekcie

    ▪stavebná výroba

    3-ročné odbory

    ▪krajčír

    ▪predavač

    ▪hostinský

    ▪stolár

    ▪inštalatér

    ▪maliar

    ▪kaderník

    ▪kachliar

    ▪tesár

    ▪čalúnnik

    ▪murár

    4-ročné odbory

    ▪kozmetik

    ▪manažment cestovného ruchu

    ▪obchod a podnikanie

    ▪komerčný pracovník v doprave

    Hotelová akadémia MUDr. Alexandra, Kežmarok

    ▪hotelová akadémia – 5 roč.

    ▪manažment regionál. cestovného ruchu 4-roč.

    ▪kuchár – 4-ročný

    Súkromná SOŠ Dr. Alexandra 30, Kežmarok

    Súkromná SOŠ Biela voda, Kežmarok

     

     

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Lomnička
   • zslomnicka@gmail.com
   • +421 0524391424
   • Lomnička č.29, 06503 Podolínec
 • Fotogaléria

  • DENKO CUP – učiteľský turnaj
  • Besiedka na tému - NAŠE VIANOCE
  • Čas zázrakov