• Gymnázium Terézie Vansovej     17.novembra 6, Stará Ľubovňa

    Cirkevné gymnázium sv. Mikuláš Štúrova 383/3, Stará Ľubovňa                   

    Obchodná akadémia Jarmočná 132, Stará Ľubovňa

    4 –ročné odbory                               

    ▪ Obchodná akadémia

    ▪ Škola podnikania

    ▪ Služby v cestovnom ruchu

    5 –ročný odbor

    ▪ Bilingválne štúdium – Obchodná akadémia

     

    Stredná odborná škola Jarmočná 108  Stará Ľubovňa

    5 – ročný odbor

    ▪ Hotelová akadémia

    3 – ročný odbor

    ▪ Cukrár

    ▪ Hostinský, hostinská

    ▪ Stolár

    ▪ Murár

    ▪ Kaderník

    ▪ Poľnohospodár – služby

    2 – ročné odbory

    ▪ Praktická žena

    ▪ Stavebná výroba

    ▪ Lesná výroba

    EP Lomnička

    3-ročné odbory

    ▪ Murár

    ▪ Poľnohospodár

    2 – ročné odbory

    ▪ Lesná výroba

    ▪ Praktická žena

    ▪ Stavebná výroba

     

    Odborné učilište internátne  Levočská 22, Stará Ľubovňa

    3- ročné odbory

    ▪ Stavebná výroba – murárske práce

    ▪ Stavebná výroba –maliarske a natieračske práce

    ▪ Stavebná výroba – stavebné tesárstvo

    ▪ Výroba konfekcie- šitie odevov v odevnej konfekcii

    ▪ Služby a domáce práce

    ▪ Ekonomika a organizácia, obchodné služby II – fotograf

    ▪ Poľnohospodárska výroba – záhradníctvo

    ▪ Cukrárska výroba

     

    Stredná odborná škola technická  Levočská 40, Stará Ľubovňa

    4 - ročné odbory

    ▪ mechanik - elektrotechnik

    ▪ programátor obrábacích a zvárcích strojov a zariadení

    ▪ mechanik hasičskej techniky

    3 - ročné odbory

    ▪ autoopravár - mechanik

    ▪ elektromechanik - silnoprúdová technika

    ▪ inštalatér

    ▪ stolár

    ▪ obrábač kovov

    Odoborné učilište sv. Klementa Hofbauera  Kláštorná 2, Podolínec

    4 - ročné odbory

    ▪ kuchár

    ▪ kozmetik

    3 - ročné odbory

    ▪ obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál

    ▪ stavebná výroba - murárske práce

    ▪ spracúvanie dreva - stolárska výroba

    ▪ opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnej starostlivosti

     

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Lomnička
   • zslomnicka@gmail.com
   • +421 0524391424
   • Lomnička č.29, 06503 Podolínec
 • Fotogaléria

  • DENKO CUP – učiteľský turnaj
  • Besiedka na tému - NAŠE VIANOCE
  • Čas zázrakov