• PODÁVANIE  PRIHLÁŠKY NA  ŠTÚDIUM NA SŠ
     

      Zákonný zástupca maloletého uchádzača  podáva riaditeľovi ZŠ 

    - 2 prihlášky na stredné školy alebo  2 odbory vzdelávania tej istej SŠ

    - v odôvodnených prípadoch môže podať ďalšie 2 prihlášky na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú  overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.
     - Žiaci so zníženou prac. schopnosťou – musia mať vyjadrenie odborného  lekára. 

    - Nezabudnite na diplomy zo súťaží a olympiád – okresné, krajské kolá.

    Niektoré školy vyžadujú zvláštne potvrdenia –SPgŠ – logopéd + fotografia, SZŠ masér - kožný lekár, odbory kuchár, čašník, kozmetička - zdravotný preukaz.
                             

     

       KRITÉRIÁ  PRIJATIA  SŠ  ZVEREJNIA

     

     do 1. februára SŠ vyžadujúce talentovú skúšku

     do 31.marca    ostatné SŠ

     

    PRIJÍMACIE SKÚŠKY

      

    TALENTOVÉ SKÚŠKY:   25.marec - 15.apríl 

      

    1. kolo  prijímacích skúšok:     

    1. termín - 2. úplný májový týždeň (v pondelok)

    2. termín - 2. úplný májový týždeň (vo štvrtok)

      

    2. kolo prijímacích skúšok:  

    3. úplný júnový týždeň (len na nenaplnených stredných školách)

      

     

    TERMÍNY ODOSLANIA PRIHLÁŠOK NA SŠ

      

     na školy  s talentovou skúškou  do 28.februára

     na ostatné  stredné školy do 20.apríla

     

    VŠETKY  STREDNÉ  ŠKOLY  SLOVENSKA

    www.svsmi.sk ( klikni IS školstva, stredné školy, kraj, typ školy, zobraz)

     Riaditeľ SŠ odošle rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky  najneskôr 10 dní pred termínom konania prijímacích skúšok. 

     

    Odkaz na prihlášku na strednú školu: prihláška na strednú školu!

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Lomnička
   • zslomnicka@gmail.com
   • +421 0524391424
   • Lomnička č.29, 06503 Podolínec
 • Fotogaléria

  • DENKO CUP – učiteľský turnaj
  • Besiedka na tému - NAŠE VIANOCE
  • Čas zázrakov