Novinky

     • ZDRAVIE NA TANIERI 2018

     • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v máji 2018 zverejnilo výzvu na podporu rozvojového projektu v oblasti zdravého životného štýlu a vyčlenilo finančné prostriedky k projektu „Zdravie na tanieri 2018“.Výzva bola zameraná na podporu zdravia, zdravého životného štýlu a prevencie obezity v školách.

      Naša škola zareagovala na danú výzvu a vypracovala projekt pod názvom
      „Kvapka vody a kúzlo jedla“.

      Medzi úspešnými 30 projektmi bola aj naša škola, ktorá získala od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sumu 10 000 €. Obec Lomnička sa na projekte podieľala spoluúčasťou
      1 000 €.

      Účel poskytnutia dotácie

      - technické a materiálne vybavenie školskej kuchynky pre žiakov 7., 8., a 9. ročníkov ZŠ a žiakov II. stupňa špeciálnych tried.

      Ciele nášho projektu

      -  motivácia žiakov a rodinných príslušníkov k zmene stravovacích návykov,

      - skvalitnenie výchovnovzdelávacieho procesu vo vzdelávanej oblasti Človek a svet práce v predmete Technika, v rámci okruhu Ekonomika domácnosti (príprava jedál a výživa) a v predmete Pracovné vyučovanie,

      - zvýšenie povedomia o zdravotných problémoch súvisiacich so zlou výživou, nadváhou a obezitou,

      - zvýšenie významu správnej výživy v rámci životosprávy pre zvyšovanie kvality života,

      - rozširovanie vedomosti žiakov v oblasti základných, ale aj najnovších výživových  trendov.

      Škola bude žiacku kuchynku využívať aj v rámci mimoškolskej činnosti v záujmovom útvare ,,Varíme, pečieme“. V rámci krúžku si žiaci osvoja základné zručnosti prípravy zdravých, výživných, racionálnych a chutných jedál, správneho prestierania a spoločenského stolovania.

      Prajeme žiakom veľa tvorivosti, osvojenie si nových manuálnych aj kulinárskych zručností.

       

       

       

     • ,,Svetový deň úsmevu" ŠT

     • Do galérie Svetový deň úsmevu ŠT boli pridané fotografie.

      Dňa 5. X. 2018 sa konalo triedne podujatie ,, Svetový deň úsmevu“. Zúčastnili sa ho žiaci   IV. D, VI. A a VII. A ŠT pod vedením triednych učiteľov Mgr. O. Demjanovičovej, Mgr. V. Jeleňovej a Mgr. J. Živčákovej.

     • Deň úsmevu

     • Do galérie Deň úsmevu boli pridané fotografie.

       

      Tento deň nám v triede pripomenul, že úsmev nielen rozjasňuje našu tvár, znižuje stres, ukľudňuje, ale aj odbúrava bariéry, úsmevom sa ľahšie zvládajú prekážky. Snažme sa usmievať sa každý deň čo najviac, aby sa náš deň stal krajším a veselším. 

      Mgr. Judita Romanová

     • Slávnostné otvorenie nového školského roka 2018/2019

     • ,,Predrozlúčka"

     • Do galérie ,,Predrozlúčka" boli pridané fotografie.

         Ešte pred posledným zvonením sa 28. júna  prvýkrát u nás konala ,,predrozlúčka“ so školským rokom. Žiaci aj učitelia si v dobrej nálade najskôr pozreli prezentáciu o školských akciách a aktivitách konaných počas celého školského roka 2017 / 2018, ktorú pripravila a komentovala pani učiteľka Ing. H. Česáková. Po nej nasledovali dve vtipné videá sprevádzané hudbou, ktoré z lyžiarskeho výcviku siedmakov a školy v prírode štvrtákov skvelo zostrihal pán učiteľ Mgr. P. Martinek. Pri nich sa všetci zabavili. Anička z VIII. A vystúpila s príhovorom a poďakovaním za roky strávené v škole a za to čo sa naučila. Zastupovala tak všetkých končiacich žiakov, ktorí potom odovzdali kvietok triednym učiteľom a vedeniu školy. Zást. riad. školy Mgr. R. Kollárová zhodnotila uplynulý školský rok a popriala žiakom krásne prázdniny.                                                           

          Tak – príjemný oddych a dovolenku, priatelia :)

                                                              Mgr. D. Janigová

     • DEŇ DETÍ V MŠ

     • Do galérie DEŇ DETÍ V MŠ boli pridané fotografie.

      Prvý jún patrí všetkým deťom. Príjemná atmosféra, skvelá nálada a bohatý program plný hier, smiechu, zábavy... Tak možno stručne charakterizovať športovo-zábavný deň, ktorý deti z MŠ zažili. Z tejto milej akcie si určite uchovajú krásne spomienky.

     • Rómska paleta 2018

     • Do galérie Rómska paleta 2018 boli pridané fotografie.

      Vanesa Mirgová 0.A – Veselá kapela

      Ján Oračko 0.A – Prstový zázračný svet

      Kristián Hangurbadžo 0.A -  Môj rozprávkový svet (jednorožec)

      Tomáš Červeňák 0.A – Motýľ a rozprávková rukavička

      Dominik Oračko 0.A – Moje krásne snívanie (dúha)

      Anna Kaletová

     • Škola v prírode

     • Do galérie Škola v prírode boli pridané fotografie.

           V týždni od 11 .6. 2018 do 15. 6. 2018 štvrtáci našej základnej školy trávili prekrásny týždeň plný aktivít v škole v prírode.

           V západných Tatrách, neďaleko obce Žiar,  nájdete v lese rozsiahly areál chaty Třinec. Ideálnou polohou a vybavením je ako stvorený na pobyt žiakov v ,,škole v prírode”.

          Počas celého týždňa žiaci poznávali krásy Žiarskej doliny. Navštívili jediné sprístupnené staré banské dielo na Liptove -  Medvediu štôlňu. Dokonalý zážitok pri objavovaní čarovného podzemia zažili v Stanišovskej jaskyni a krásy Liptova  obdivovali aj z konského chrbta a užili si tak jazdu na koni, čím si spestrili čas.

           O veselý a zaujímavý animačný program sa postarala Dominika Mikurdová, no na aktivitách počas dňa sa nepretržite podieľali aj p. uč. Mgr. J. Romanová, p. uč. Mgr. M. Vychovalý , p. uč. Mgr. P. Martinek a p. uč. Mgr. Z. Chlebovská. V pohotovosti bol aj náš zdravotník -  p. Husár. Našťastie , zasahovať nemusel. 

          Celý týždeň sa o apetít starali tety kuchárky, a preto nikomu nič nechýbalo. Varili vynikajúce dobroty. Všetci sa potešili aj návšteve p. kaplána M. Pasiara a vedeniu školy.

           Tohtoročná škola v prírode - od ubytovania, cez areál a spoznanie sa s novými kamarátmi vyšla na jednotku  s hviezdičkou . Nuda nehrozila a spomienky ostanú navždy.

      No, presvedčte sa sami! / - vo fotoalbume :) /

                                                                      Mgr. Z. Chlebovská

     • Informatická olympiáda

     • Do galérie Informatická olympiáda boli pridané fotografie.

      V máji 2018 sa na našej škole konal prvý ročník Informatickej olympiády pre žiakov druhého stupňa ZŠ. V teste sme preverovali teoretické a praktické znalosti z predmetu informatika. Praktické úlohy boli zamerané na finančnú gramotnosť a žiaci ich museli vypracovať v predvolenom programe. Žiaci piateho, šiesteho a siedmeho ročníka pracovali v programe Word. Ich úlohou bolo upraviť a doplniť text podľa zadania na tému Sporiaci účet. Žiaci ôsmeho ročníka pracovali v programe Power Point, kde vytvárali prezentáciu na tému Produkty banky – som finančný poradca. Deviataci pracovali v programe Excel a vytvárali Rodinný rozpočet.

      Najlepším riešiteľom blahoželáme a tešíme sa na druhý ročník Informatickej olympiády.

       

       


       

     • DEŇ MLIEKA V MATERSKEJ ŠKOLE

     • Do galérie DEŇ MLIEKA V MATERSKEJ ŠKOLE boli pridané fotografie.

      Mliečko, mliečko, to je veda,

      bez neho sa vyrásť nedá.

      Bez neho vraj budem malý,

      nebudem mať žiadne svaly.

      Nebudem mať zuby zdravé,

      ani pevné kosti práve.

      Aj v našej MŠ si každý rok pripomíname Svetový deň mlieka. Tento deň nám pripomína význam konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov ako dôležitej zložky výživy. Mlieko je významným zdrojom bielkovín, vitamínov, minerálov a iných látok, ktoré sú zdrojom výživy pre ľudský organizmus a podieľajú sa na prevencií proti ochoreniam. Pre deti sme mali pripravenú prezentáciu zameranú na to, odkiaľ mlieko získavame, ako sa spracováva a čo sa z neho vyrába. Deti si prostredníctvom makety kravy maľovali fľaky. Ďalšia polovica detí vyfarbovala pracovné listy kravičky a samozrejme, že všetky deti mohli ochutnávať dobroty z mlieka, ktoré nám pripravili pani kuchárky.

                                                                                                                Katarína Havránková

     • Týždeň talianskej kuchyne

     • Do galérie Týždeň talianskej kuchyne boli pridané fotografie.

      V mesiaci máj sme pripravili pre našich stravníkov Týždeň talianskej kuchyne. Pani kuchárky používali na prípravu aj nové receptúry jedál, aby našim stravníkom  ponúkli nový pohľad na kuchyňu. Pochutnali sme si na cestovinách pene so syrovou omáčkou a provensálskym korením, tradičnej talianskej pizzi so šampiňónmi. Nechýbali ani  špagety s bolonskou omáčkou či rybacia polievka a samozrejme nezabudli sme  ani na tradičný dezert panna cotta. Aj do budúcna plánujeme  zaviesť  týždne slovenskej či  českej kuchyne . 

      Mgr. Denisa Zimová

      vedúca školskej jedálne

       

     • ,,Čitateľský oriešok"

     •      V tomto roku sa uskutočnil 4. ročník celoceloslovenskej čitateľsko-výtvarnej súťaže.  "Čitateľský oriešok", zameraná na čítanie s porozumením, logické myslenie a vnímanie medzipredmetových vzťahov. Prostredníctvom žiakov IV. A a IV. B triedy sa po prvý raz zapojila aj naša škola a to pod vedením Mgr. Zuzany Chlebovskej a Mgr. Judity Romanovej. Žiaci mali za úlohy prelúskať dva veselé príbehy (Žuvačkový strom, Drak-kula, ktorý sa bál krvi), pozorne vnímať text, aby správne vyriešili jednoduché i zložitejšie úlohy, súvisiace s prečítaným obsahom. V druhom kroku spojili svoju kreativitu a predstavivosť, aby postavičký z oboch príbehov pretavili  do vlastného, nového, spoločného dobrodružného príbehu a výtvarne stvárnili na výkrese. Do súťaže v tomto roku sa zapojilo 753 škôl a takmer 29 000 žiakov. Za pekný výsledok môžeme považovať, že do porotou vybraných 999 finálových kresieb sa dostalo aj sedem kresieb našich žiakov, ktoré sa uchádzali o podporu širokej verejnosti, o najviac hlasov v hlasovaní prostredníctvom sociálnej siete. Víťazom sa stal každý, kto sa zúčastnil, pretože získal neoceniteľné skúsenosti a nové vedomosti. 

                                                                                                                  Mgr. Judita Romanová

     • Didaktické hry – prvý stupeň ZŠ

     • Do galérie Didaktické hry – prvý stupeň ZŠ boli pridané fotografie.

           Dňa 31.5.2018 sa uskutočnili didaktické hry pre žiakov I. stupňa ZŠ. Žiakom boli sprostredkované témy: riešenie mimoriadnych udalostí CO, pobyt a pohyb v prírode a jej ochrana, tvorivé dielne, či dopravná výchova. Na školskom ihrisku si žiaci zasúťažili v preťahovaní lanom, minifutbale, florbale a zahrali si rôzne hry, čím si precvičili svoje športové výkony. Za krásneho slnečného počasia si nielen zašportovali, niečo nové sa naučili, ale aj strávili príjemné chvíle s kamarátmi.

      Mgr. Zuzana Chlebovská

     • Deň mlieka

     • Do galérie Deň mlieka boli pridané fotografie.

      Deň mlieka si pripomíname každoročne 16. 5. 2018. Jeho cieľom  je poukázať najmä na význam mlieka ako tzv. dokonalej potraviny v stravovaní, jeho zdraviu prospešné nutričné vlastnosti a inšpirovať ľudí, aby do svojho jedálnička zahrnuli denne aspoň jeden pohár mlieka. Aj naša školská jedáleň sa zapojila do tejto akcie a tento deň sme spríjemnili našim stravníkom ochutnávkou mliečnych dobrôt.  Všetky jedlá na Deň mlieka s láskou pripravili zamestnanci školskej jedálne. Stôl nám zdobili chutné nátierky, nechýbala ani ochutnávka syrov, mliečnych sladkých pochúťok a ďalších výrobkov zo syra.

      Mgr. Denisa Zimová

      vedúca  školskej jedálne

     • Účelové cvičenie II. stupňa

     • Do galérie Účelové cvičenie II. stupňa boli pridané fotografie.

      30. – 31. mája 2018 sa u nás uskutočilo účelové cvičenie 2. stupňa ZŠ a ŠT, kde si žiaci upevnili vedomosti získané na vyučovaní počas celého roka na stanovištiach zdravotnej prípravy, ochrany prírody, signálov civilnej obrany, či v športových disciplínach a to všetko ešte doplnil DHZ z Podolínca, ktorý žiakov najviac zaujal v predvádzaní hasičského zásahu i vyskúšaní si ochranných prostriedkov, ktoré hasiči používajú pri zásahoch a musia ich zvládnuť vo vysokých horúčavách, napriek tomu, že vážia ,,pár kíl“... Cieľ účelového cvičenia bol splnený... Mnoho skvelých zážitkov umocnilo nádherné počasie... :)

                                                                                Mgr. D. Janigová

     • Hviezdna súťaž s Kozmixom - IV. B

     • Do galérie Hviezdna súťaž s Kozmixom - IV. B boli pridané fotografie.

      Aj tento školský rok sa žiaci IV.B triedy zapojili do Hviezdnej súťaže s Kozmixom. Súťaž mala okrem zábavy a hviezdnych cien priniesť žiakom aj nové poznatky. Žiaci na vzdelávacom portáli Kozmix.sk vypĺňali úlohy a zabojovali tak o atraktívne ceny, napr. výlet do Disneylandu, smartfón Samsung, finančný príspevok vo výške 100 eur alebo vystúpenie folklórneho tanečného súboru SĽUK a iné. Aj napriek tomu, že tento školský rok nebol z našej školy vyžrebovaný žiaden žiak, celá trieda sa tešila zo získania certifikátu a naďalej radi pracujú s portálom Kozmix.sk počas celého školského roka.

      Mgr. Zuzana Chlebovská

     • Čitateľský maratón - IV. B

     • Do galérie Čitateľský maratón - IV. B boli pridané fotografie.

           Pre rozvoj osobnosti dieťaťa má kniha nenahraditeľný význam. Pomáha poznať hodnoty, rozlišovať dobro a zlo, napomáha rozvoju reči či slovnej zásoby. Za účelom podpory pozitívneho vzťahu k čítaniu sa IV. B trieda zapojila dňa 25. 5. 2018 do čitateľského maratónu. Všetci zúčastnení si prečítali text s názvom O lodi Neptuno a aby si precvičili čítanie s porozumením vypĺňali úlohy za textom. Ten najšikovnejší žiak sa stal pirátom Čierna brada. Aj týmto spôsobom sme radi prispeli k rozvoju čitateľských zručností.

                                                                     Mgr. Zuzana Chlebovská

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Lomnička
   • zslomnicka@gmail.com
   • +421 0524391424
   • Lomnička č.29, 06503 Podolínec
 • Fotogaléria

  • DENKO CUP – učiteľský turnaj
  • Besiedka na tému - NAŠE VIANOCE
  • Čas zázrakov