Novinky

     • Mesiac úcty k starším

     • Do galérie Mesiac úcty k starším boli pridané fotografie.

      Obecný úrad v obci Lomnička usporiadal akciu pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Pod vedením Bc. Magdalény Pompovej a členov súboru ,, KEREKICA “ pôsobiaci pod záštitou ZŠ s MŠ Lomnička prispeli kultúrnym programom, tancom a spevom.

     • Novembrové čítanie

     • Do galérie Novembrové čítanie boli pridané fotografie.

      Na známosť sa všetkým dáva...

      Týmito slovami začínali žiaci IV. A  svoju návštevu v I. C s cieľom prezentovať prvákom svoje čitateľské zručnosti. Po úvodných slovách štvrtáci vysvetlili mladším žiakom, prečo je dôležité čítať knihy, aké knihy majú najradšej, oboznámili ich s rôznymi knihami. Následne pri tabuli čítali prvákom známu rozprávku, ktorú ilustráciami menšie deti dopĺňali. Prostredníctvom obrázkov sme sa tiež dozvedeli, ktoré knihy deti už poznajú. Keďže čas našej návštevy v I. C sa krátil, niektoré aktivity deti nestihli, prisľúbili sme prvákom ďalšie stretnutie.                                                                       

      Mgr. Mária Grechová, Mgr. A. Hriceňáková

       

     • Kúzelná vareška

     • Do galérie Kúzelná vareška boli pridané fotografie.

      Žiaci V. B si na krúžku Kúzelná vareška upiekli buchty a zemiakové placky

     • Testovanie 5 / 2018

     • Do galérie Testovanie 5 / 2018 boli pridané fotografie.

      Aj naši piataci z tried V.A a V.B sa dňa 21. XI. 2018 zúčastnili celoslovenského testovania pod názvom Testovanie 5 / 2018, v ktorom si preverili svoje vedomosti z jazyka slovenského a literatúry a z matematiky, ktoré nadobudli na prvom stupni ZŠ. Od 7.15 hod sa pomaly začali schádzať, aby o 8.00 hod privítali v triedach koordinátorov - učiteľa z našej školy a tiež učiteľa, ktorý robil dozor a prišiel zo školy z blízkeho okolia. O 8.20 hod už na nich čakali príklady a otázky z matematiky. Na ich tvárach bolo vidieť sústredenie, obavy aj zodpovednosť. A ako to všetko zvládli sa dozvedia z výsledkov, na ktoré budú netrpezlivo čakať.

      Mgr. D. Janigová

     • Halloween

     • Do galérie Halloween boli pridané fotografie.

      Aj keď sviatok Halloween je viac udomácnený v západných krajinách, aj my sme si urobili ,, Halloweensku párty “. Žiaci I. F, I. B ŠT a IV. A ŠT (tr. uč. Mgr. A. Compľová, Mgr. M. Imrichová a Mgr. S. Štefaníková) sa zabavili, zatancovali si a zaspievali. Nálada bola výborná.

     • Mesiac október

     • Do galérie Mesiac október boli pridané fotografie.

      Mesiac október je už každoročne venovaný úcte k starším – úcte k našim starým rodičom. Chceme sa im veľmi pekne poďakovať za ich lásku k nim, porozumenie, starostlivosť, pomocnú ruku v našom živote.

      Žiaci 2. stupňa ZŠ si na hodinách slovenského jazyka a literatúry a výtvarnej výchovy spomenuli na svoje babky a dedkov a vytvorili pre nich krátke básničky, napísali slohové práce na tému – Čo všetko ma naučili, nakreslili im srdiečka ako prejav ich vďaky a lásky.

                                                                              Mgr. P. Fabisová

     • Volejbalový turnaj

     • Do galérie Volejbalový turnaj boli pridané fotografie.

      Dňa 26. X. 2018 sme sa zúčastnili volejbalového turnaja v športovej hale Toporec. K sieti sa postavili 4 družstvá: Toporec, Lendak, Huncovce a Lomnička. Hralo sa v  skvelej atmosfére a prostredí. Mužstvá sa pretekali v smečovaní, blokovaní, v podávaní lopty. Vyhrať chceli všetky družstvá, ale víťaz bol len jeden. Poradie bolo nasledovné:

      1. Toporec

      2. Lendak

      3. Matejovce

      4. Lomnička

      Tešíme sa opäť na ďalší turnaj a skvelých ľudí.

      Mgr. Martin Vychovalý

     • Športom pre Červené stužky

     • Do galérie Športom pre Červené stužky boli pridané fotografie.

      Niektorí naši žiaci sa zapojili do celoslovenskej akcie s názvom ,,Športom pre Červené stužky" v rámci svetového dňa boja proti šíreniu AIDS. 

      Ing. Jano Gladiš

     • Október – mesiac úcty k starším v MŠ

     • Do galérie Október – mesiac úcty k starším boli pridané fotografie.

      Prišla jeseň a s ňou mesiac október – Mesiac úcty k starším. Ani v našej materskej škole sme na svoju babku a dedka nezabudli. Deti si pre svojich starých rodičov pripravili pestrý program, v ktorom si mohli vypočuť spev, milé básničky, preniesť sa do sveta rozprávky „O repe“ a rozveseliť sa tancom. Starí rodičia odchádzali spokojní, plní zážitkov a na pamiatku si od svojich vnúčat odniesli pekný darček.

      Aj škôlkári už vedia, že starších ľudí si treba ctiť nielen v októbri, ale každý deň...

                                                                                                        Triedne učiteľky MŠ a asistentka

     • Letí šarkan nad nami MŠ

     • Do galérie Letí šarkan nad nami boli pridané fotografie.

      Pekný jesenný deň sme v našej materskej škole spolu s deťmi využili na púšťanie šarkanov. Deti mali veľkú radosť pri ich zhotovovaní a ešte väčšiu, keď mohli so svojimi papierovými kamarátmi pobehovať po lúke a hľadieť na nich, ako si voľne poletujú vo vetre. Bol to deň plný zábavy a nových zážitkov.

      Leť, môj šarkan, fúkaj vetrík, fijú, fijú.

      Každý s nami hľadí do neba.

      Len na jeseň šarkany tu žijú, žijú.

      Pozerajú z výšky na teba.

                                                                                                        Triedne učiteľky MŠ a asistentka

     • Výstava - Plody jesene v MŠ

     • Do galérie Výstava - Plody jesene boli pridané fotografie.

      Jeseň - pani bohatá... Aj takto sa spieva v piesni, ktorú poznajú všetky deti v našej materskej škole. Celý mesiac sme sa venovali zbieraniu, nalepovaniu a obkresľovaniu pestrofarebných listov zo stromov a zhotovovali sme rôzne výrobky z plodov. Výsledkom spoločnej práce bola výstavka „Plody jesene.“

                                                                                                                          Katarína Havránková

     • ÚCTA K STAŠÍM V ŠT

     • Do galérie ÚCTA K STAŠÍM V ŠT boli pridané fotografie.

      Mesiac október je Mesiacom úcty k starším. Na znak vďaky a úcty si žiaci ŠT pripravili kultúrny program plný piesní, básni a tancov pre svojich starých rodičov s poďakovaním za všetko krásne a dobré, čo pre svoje vnúčatá urobili a v budúcnosti ešte urobia. Veľká vďaka patrí aj všetkým učiteľom a žiakom, ktorí sa podieľali na kultúrnom programe.

      Mgr. A. Zavadská, Mgr. Z. Jozefíková

     • Kúzelná vareška

     • Do galérie Kúzelná vareška boli pridané fotografie.

      Žiaci špeciálnych tried si počas krúžku "Kúzelná vareška" osladili pochmúrny jesenný deň sladkými muffinami.

      Mgr. Zuzana Jozefíková

     • Zdravé zúbky

     • Do galérie Zdravé zúbky boli pridané fotografie.

      Dňa 19.X.2018 sa uskutočnila na našej škole beseda o zdravých zúbkoch so žiakmi z III. C ŠT a IV. B ŠT.

      Žiakom pani učiteľky vysvetlili správny postup a zásady pri čistení zúbkov. Nezabudli ani na rôzne pomôcky, obrazový materiál, aby žiaci videli, ako môžu vyzerať pokazené zúbky, keď sa o ne prestanú starať.

      Naučili sa rozoznávať potraviny, ktoré škodia a ktoré je naopak potrebné jesť, aby boli zúbky zdravé a bez kazov. Žiakom sa beseda veľmi páčila a sľúbili, že sa o svoje zúbky budú svedomite starať.

      Mgr. I. Točeková, Mgr. Z. Langová

     • Testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých ročníkov ZŠ

     • V treťom októbrovom týždni prebehlo na našej škole testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých ročníkov základných škôl. Testovanie má odporučiť deťom a hlavne rodičom v akom športe môže byť úspešné, resp. aký šport ho bude viac baviť a môže v ňom dosahovať lepšie výsledky.

      Žiaci boli testovaní z rôznych disciplín.  V prvom cykle sa u žiakov zisťovala výška, hmotnosť a predklon v sede s dosahovaním. V druhom cykle testovania k identifikácii športového talentu boli testovaní z opakovanej zostavy s tyčou, výdrž v zhybe nadhmatom, skok do diaľky z miesta, člnkový beh 4 x 10m, ľah-sed, kotúľanie 3 lôpt, vlajková naháňačka a viacstupňový vytrvalostný člnkový beh na 20 metrov.

      Testovanie prebehlo pod vedením učiteľov: Mgr. M. Štefaníka (vedúci testovania),  Mgr. M. Vychovalého a p. riaditeľa PhDr. M. Zelinu. Veľká vďaka patrí aj triednym učiteľom: Mgr. Mária Popjaková,  Mgr. Božena Bobulská, Mgr. Martina Kilárová , Mgr. Mária Grechová, Mgr. Mária Bendíková, Mgr. Alena Compľová, Bc. Renáta Blažinská.

                                                                                                                Mgr. M. Vychovalý

     • DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY

     • Do galérie DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY boli pridané fotografie.

      16. október patrí Medzinárodnému dňu zdravej výživy. Aj v našej škole si ho každoročne pripomíname.

            Tento rok sme ho oslávili v materskej škole prostredníctvom aktivity s názvom
      „Bez ovocia a zeleniny - nebudeš mať vitamíny“. Pripravili sme pre deti množstvo zaujímavých hier a činností. Vďaka potravinovej pyramíde sa deti MŠ dozvedeli, čo je v ich jedálnom lístku dôležité, čo by mali jesť, ako často a prečo, aby boli zdravé. To všetko sa dozvedeli aj prostredníctvom pestrej výstavy ovocia a zeleniny. Spoločne všetko to ovocie a zeleninu pomenovali a zaradili. K nálade prispela zaspievaná pesnička o červenom jabĺčku a zarecitovaná básnička o hruške, ale aj hra  „Uhádni, čo ješ!“. Podľa chutí deti rozpoznávali ovocie i zeleninu. Pre zdravie je dôležitý aj pohyb, preto si deti zatancovali aj ,,ovocný rock and roll“. A na záver si vytvorili plagát.

          Odmenou bola výdatná hostina a úsmev detí.

                                                                                                                      Bc. Daniela Pisarčíková

       

     • Svetový deň umývania rúk

     • Do galérie "Svetový deň umývania rúk " boli pridané fotografie.

      Dňa 15.10. 2018 sa konalo triedne podujatie "Svetový deň umývania rúk ". Zúčastnili sa na ňom žiaci VI. A, VII. A, IV. D ŠT pod vedením tr. uč. Mgr. V. Jeleňovej, Mgr. J. Živčákovej, Mgr. O. Demjanovičovej.

     • Šarkaniáda 2018

     • Do galérie Šarkaniáda 2018 boli pridané fotografie.

            Jeseň a zvlášť babie leto sa nezaobídu bez vlastnoručnej výroby šarkanov. Dňa 16. 10. 2018 si naši žiaci IV. B ŠT a III. C ŠT spríjemnili vychádzku do prírody púšťaním šarkanov. Pre žiakov to bol nezabudnuteľný zážitok.

      Mgr. Točeková, Mgr. Langová

     • Krúžková činnosť je v plnom prúde

     • Od 1. októbra sa rozbehla krúžková činnosť aj na našej škole. V školskom roku 2018/2019
      sú pre žiakov pripravené nasledovné krúžky:

      • 39 krúžkov v rámci projektu „ŠOV“
      • a 4 krúžky organizované školou.

      Spolu sme otvorili pre žiakov 43 krúžkov, kde môžu žiaci rozvíjať svoje záujmy, športovať, rozširovať obzory poznania, relaxovať. Vo fotoalbume s názvom „krúžková činnosť“ budú postupne pribúdať fotografie z jednotlivých záujmových útvarov.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Lomnička
   • zslomnicka@gmail.com
   • +421 0524391424
   • Lomnička č.29, 06503 Podolínec
 • Fotogaléria

  • DENKO CUP – učiteľský turnaj
  • Besiedka na tému - NAŠE VIANOCE
  • Čas zázrakov