Novinky

     • iBobor

     • Do galérie iBobor boli pridané fotografie.

      V dňoch 12. – 16. 11. 2018 sa na celom Slovensku konala informatická súťaž iBobor. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

      V našej škole súťažilo 48 žiakov, rozdelených do troch kategórií pod dozorom Ing. Heleny Česákovej.

      Máme aj úspešných riešiteľov:

      Oľga Mirgová 5.B – 87 bodov,

      Martina Oračková 7.A – 69,67 bodov,

      Peter Oračko 7.A – 50,68 bodov,

      Kevin Mirga 7.B – 68,01 bodov,

      Ladislav Oračko 7.B – 58,68 bodov,

      Magdaléna Oračková 7.B – 50,69 bodov,

      Peter Oračko 6.C – 53,35 bodov.

      Gratulujeme.

     • „DEŇ PLNÝ ZDRAVIA“

     • Do galérie „DEŇ PLNÝ ZDRAVIA“ boli pridané fotografie.

      S jeseňou babieho leta, pestrých farieb, ovocia a zeleniny, sme si na našej škole pripravili „DEŇ PLNÝ ZDRAVIA“. V zdravej strave je vyvážené zastúpenie troch hlavných zložiek – sacharidov, tukov a bielkovín. Zdravá výživa ako súčasť zdravého životného štýlu je dôležitým faktorom prevencie ochorení. Spoločne s pani kuchárkami sme začali tento deň zdravo už šošovicovo-jogurtovou nátierkou pre detí v MŠ, pokračovali sme výborným chutným obedom a spoločne sme pripravili pre malých i veľkých stravníkov pestrý stôl so všelijakými dobrotami. Spoločne sme si mohli pochutnať na  zdravých dobrotách  –  napr.  tvarohový dezert  so  škoricou,   raffaelo    guličky z  ovsených vločiek, fitness koláč, mikuláškovia z ovocia, fazuľový šalát, špaldové žabky a množstvo iných chutných dobrôt. Tento deň sa nám vydaril a už teraz sa tešíme, čo nové  pripravíme naším stravníkom   nabudúce.

                                                                                                    Mgr. Denisa Zimová, ved. ŠJ

       

       

     • „Veselé a zdravé zúbky...“

     • Do galérie „Veselé a zdravé zúbky...“ boli pridané fotografie.

          20. novembra 2018 sme pre deti MŠ pripravili besedu na tému: „Veselé a zdravé zúbky“.  Deťom sme najskôr ukázali prezentáciu o zdravých zúbkoch na interaktívnej tabuli, potom sme im vysvetlili, aký je správny postup pri ich čistení.

         Neskôr si to sami vyskúšali, keďže v MŠ si každý deň umývame zuby po jedle. Deti oboznámili, ktoré potraviny môžu jesť, aby ich zúbky boli zdravé a ktoré potraviny zúbkom škodia, z ktorých sa im často robia zubné kazy. Deti si mohli vyskúšať rozdeliť potraviny medzi dobré, zdravé a oddeliť potraviny, ktoré sú škodlivé pre náš chrup. Nakoniec bola zaradená skupinová práca pre šikovné rúčky, kde si deti dolepovali papieriky a fazuľky namiesto zúbkov na pripravený materiál.

         Deťom sa prezentácia veľmi páčila a na záver sme ich odmenili spoločnými fotografiami.

                                                                    Prezentáciu pripravila: Tr. uč. MŠ Eva Zavadská

     • Novembrové čítanie II

     • Do galérie Novembrové čítanie II boli pridané fotografie.

           Na stretnutie sa žiaci opäť tešili. Najskôr sa dozvedeli, kto je spisovateľ, aké knihy môže písať. A tiež, že obrázky do knihy kreslí ilustrátor.

           Práve obrázkami, tých bolo neúrekom, sme začali prvú aktivitu, ktorú sme pomenovali Popletené rozprávky. Prváci usporadúvali pomiešané ilustrácie k rozprávkam, ktorých názvy im napovedali štvrtáci. S ilustráciami súviselo i rozprávanie rozprávky podľa obrázkov. Štvrtáci im k tomu prečítali ukážky z vlastnej tvorby.

           Aktivita s názvom Moja prvá kniha bola pre všetkých žiakov obzvlášť zaujímavá.           Zo svojich ilustrácií totiž vytvorili rozprávkové knihy, s ktorými im pomáhali aj p. učiteľky. Možno povedať, že tieto vzájomné stretnutia žiakov naplnili naše očakávania.

      Mgr. Mária Grechová, Mgr. A. Hriceňáková

     • Výroba peňaženiek

     • Do galérie Výroba peňaženiek boli pridané fotografie.

      Členovia ArtHouse Poprad už po druhýkrát zrealizovali pre žiakov IV. B tvorivú dielňu, ktorej hlavnou náplňou bola výroba peňaženiek z tetrapaku. Cieľom tejto aktivity bolo oboznámiť deti s inou formou recyklácie; s  výrobou produktov z odpadu.

      Mgr. Dominik Selep

     • ČÍTANÍM K TVORIVOSTI

     • Do galérie ČÍTANÍM K TVORIVOSTI boli pridané fotografie.

      „Kde bolo, tam bolo...“

      Žiaci III.A ŠT a VI.C ŠT sa vybrali do rozprávkového sveta, kde dobrým ľuďom pomáhajú zvieratká. V mesiaci november sme realizovali aktivity, ktorými si žiaci obohacovali slovnú zásobu, zdokonaľovali reč, rozvíjali fantáziu a predstavivosť, čítali a ilustrovali rozprávku „ Kocúr v čižmách.“

                                                                                       Mgr. M. Urbancová, Mgr. M. Chovancová

     • Mesiac úcty k starším

     • Do galérie Mesiac úcty k starším boli pridané fotografie.

      Obecný úrad v obci Lomnička usporiadal akciu pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Pod vedením Bc. Magdalény Pompovej a členov súboru ,, KEREKICA “ pôsobiaci pod záštitou ZŠ s MŠ Lomnička prispeli kultúrnym programom, tancom a spevom.

     • Novembrové čítanie

     • Do galérie Novembrové čítanie boli pridané fotografie.

      Na známosť sa všetkým dáva...

      Týmito slovami začínali žiaci IV. A  svoju návštevu v I. C s cieľom prezentovať prvákom svoje čitateľské zručnosti. Po úvodných slovách štvrtáci vysvetlili mladším žiakom, prečo je dôležité čítať knihy, aké knihy majú najradšej, oboznámili ich s rôznymi knihami. Následne pri tabuli čítali prvákom známu rozprávku, ktorú ilustráciami menšie deti dopĺňali. Prostredníctvom obrázkov sme sa tiež dozvedeli, ktoré knihy deti už poznajú. Keďže čas našej návštevy v I. C sa krátil, niektoré aktivity deti nestihli, prisľúbili sme prvákom ďalšie stretnutie.                                                                       

      Mgr. Mária Grechová, Mgr. A. Hriceňáková

       

     • Kúzelná vareška

     • Do galérie Kúzelná vareška boli pridané fotografie.

      Žiaci V. B si na krúžku Kúzelná vareška upiekli buchty a zemiakové placky

     • Testovanie 5 / 2018

     • Do galérie Testovanie 5 / 2018 boli pridané fotografie.

      Aj naši piataci z tried V.A a V.B sa dňa 21. XI. 2018 zúčastnili celoslovenského testovania pod názvom Testovanie 5 / 2018, v ktorom si preverili svoje vedomosti z jazyka slovenského a literatúry a z matematiky, ktoré nadobudli na prvom stupni ZŠ. Od 7.15 hod sa pomaly začali schádzať, aby o 8.00 hod privítali v triedach koordinátorov - učiteľa z našej školy a tiež učiteľa, ktorý robil dozor a prišiel zo školy z blízkeho okolia. O 8.20 hod už na nich čakali príklady a otázky z matematiky. Na ich tvárach bolo vidieť sústredenie, obavy aj zodpovednosť. A ako to všetko zvládli sa dozvedia z výsledkov, na ktoré budú netrpezlivo čakať.

      Mgr. D. Janigová

     • Halloween

     • Do galérie Halloween boli pridané fotografie.

      Aj keď sviatok Halloween je viac udomácnený v západných krajinách, aj my sme si urobili ,, Halloweensku párty “. Žiaci I. F, I. B ŠT a IV. A ŠT (tr. uč. Mgr. A. Compľová, Mgr. M. Imrichová a Mgr. S. Štefaníková) sa zabavili, zatancovali si a zaspievali. Nálada bola výborná.

     • Mesiac október

     • Do galérie Mesiac október boli pridané fotografie.

      Mesiac október je už každoročne venovaný úcte k starším – úcte k našim starým rodičom. Chceme sa im veľmi pekne poďakovať za ich lásku k nim, porozumenie, starostlivosť, pomocnú ruku v našom živote.

      Žiaci 2. stupňa ZŠ si na hodinách slovenského jazyka a literatúry a výtvarnej výchovy spomenuli na svoje babky a dedkov a vytvorili pre nich krátke básničky, napísali slohové práce na tému – Čo všetko ma naučili, nakreslili im srdiečka ako prejav ich vďaky a lásky.

                                                                              Mgr. P. Fabisová

     • Volejbalový turnaj

     • Do galérie Volejbalový turnaj boli pridané fotografie.

      Dňa 26. X. 2018 sme sa zúčastnili volejbalového turnaja v športovej hale Toporec. K sieti sa postavili 4 družstvá: Toporec, Lendak, Huncovce a Lomnička. Hralo sa v  skvelej atmosfére a prostredí. Mužstvá sa pretekali v smečovaní, blokovaní, v podávaní lopty. Vyhrať chceli všetky družstvá, ale víťaz bol len jeden. Poradie bolo nasledovné:

      1. Toporec

      2. Lendak

      3. Matejovce

      4. Lomnička

      Tešíme sa opäť na ďalší turnaj a skvelých ľudí.

      Mgr. Martin Vychovalý

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Lomnička
    • zslomnicka@gmail.com
    • +421 0524391424
    • Lomnička č.29, 06503 Podolínec
  • Fotogaléria

   • DENKO CUP – učiteľský turnaj
   • Besiedka na tému - NAŠE VIANOCE
   • Čas zázrakov