Novinky

     • Krúžková činnosť je v plnom prúde

     • Od 1. októbra sa rozbehla krúžková činnosť aj na našej škole. V školskom roku 2018/2019
      sú pre žiakov pripravené nasledovné krúžky:

      • 39 krúžkov v rámci projektu „ŠOV“
      • a 4 krúžky organizované školou.

      Spolu sme otvorili pre žiakov 43 krúžkov, kde môžu žiaci rozvíjať svoje záujmy, športovať, rozširovať obzory poznania, relaxovať. Vo fotoalbume s názvom „krúžková činnosť“ budú postupne pribúdať fotografie z jednotlivých záujmových útvarov.

     • ZDRAVIE NA TANIERI 2018

     • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v máji 2018 zverejnilo výzvu na podporu rozvojového projektu v oblasti zdravého životného štýlu a vyčlenilo finančné prostriedky k projektu „Zdravie na tanieri 2018“.Výzva bola zameraná na podporu zdravia, zdravého životného štýlu a prevencie obezity v školách.

      Naša škola zareagovala na danú výzvu a vypracovala projekt pod názvom
      „Kvapka vody a kúzlo jedla“.

      Medzi úspešnými 30 projektmi bola aj naša škola, ktorá získala od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sumu 10 000 €. Obec Lomnička sa na projekte podieľala spoluúčasťou
      1 000 €.

      Účel poskytnutia dotácie

      - technické a materiálne vybavenie školskej kuchynky pre žiakov 7., 8., a 9. ročníkov ZŠ a žiakov II. stupňa špeciálnych tried.

      Ciele nášho projektu

      -  motivácia žiakov a rodinných príslušníkov k zmene stravovacích návykov,

      - skvalitnenie výchovnovzdelávacieho procesu vo vzdelávanej oblasti Človek a svet práce v predmete Technika, v rámci okruhu Ekonomika domácnosti (príprava jedál a výživa) a v predmete Pracovné vyučovanie,

      - zvýšenie povedomia o zdravotných problémoch súvisiacich so zlou výživou, nadváhou a obezitou,

      - zvýšenie významu správnej výživy v rámci životosprávy pre zvyšovanie kvality života,

      - rozširovanie vedomosti žiakov v oblasti základných, ale aj najnovších výživových  trendov.

      Škola bude žiacku kuchynku využívať aj v rámci mimoškolskej činnosti v záujmovom útvare ,,Varíme, pečieme“. V rámci krúžku si žiaci osvoja základné zručnosti prípravy zdravých, výživných, racionálnych a chutných jedál, správneho prestierania a spoločenského stolovania.

      Prajeme žiakom veľa tvorivosti, osvojenie si nových manuálnych aj kulinárskych zručností.

       

       

       

     • ,,Svetový deň úsmevu" ŠT

     • Do galérie Svetový deň úsmevu ŠT boli pridané fotografie.

      Dňa 5. X. 2018 sa konalo triedne podujatie ,, Svetový deň úsmevu“. Zúčastnili sa ho žiaci   IV. D, VI. A a VII. A ŠT pod vedením triednych učiteľov Mgr. O. Demjanovičovej, Mgr. V. Jeleňovej a Mgr. J. Živčákovej.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Lomnička
    • zslomnicka@gmail.com
    • +421 0524391424
    • Lomnička č.29, 06503 Podolínec
  • Fotogaléria

   • ZDRAVIE NA TANIERI 2018
   • ,,Svetový deň úsmevu" ŠT
   • Deň úsmevu