Novinky

     • Športom pre Červené stužky

     • Do galérie Športom pre Červené stužky boli pridané fotografie.

      Niektorí naši žiaci sa zapojili do celoslovenskej akcie s názvom ,,Športom pre Červené stužky" v rámci svetového dňa boja proti šíreniu AIDS. 

      Ing. Jano Gladiš

     • Október – mesiac úcty k starším v MŠ

     • Do galérie Október – mesiac úcty k starším boli pridané fotografie.

      Prišla jeseň a s ňou mesiac október – Mesiac úcty k starším. Ani v našej materskej škole sme na svoju babku a dedka nezabudli. Deti si pre svojich starých rodičov pripravili pestrý program, v ktorom si mohli vypočuť spev, milé básničky, preniesť sa do sveta rozprávky „O repe“ a rozveseliť sa tancom. Starí rodičia odchádzali spokojní, plní zážitkov a na pamiatku si od svojich vnúčat odniesli pekný darček.

      Aj škôlkári už vedia, že starších ľudí si treba ctiť nielen v októbri, ale každý deň...

                                                                                                        Triedne učiteľky MŠ a asistentka

     • Letí šarkan nad nami MŠ

     • Do galérie Letí šarkan nad nami boli pridané fotografie.

      Pekný jesenný deň sme v našej materskej škole spolu s deťmi využili na púšťanie šarkanov. Deti mali veľkú radosť pri ich zhotovovaní a ešte väčšiu, keď mohli so svojimi papierovými kamarátmi pobehovať po lúke a hľadieť na nich, ako si voľne poletujú vo vetre. Bol to deň plný zábavy a nových zážitkov.

      Leť, môj šarkan, fúkaj vetrík, fijú, fijú.

      Každý s nami hľadí do neba.

      Len na jeseň šarkany tu žijú, žijú.

      Pozerajú z výšky na teba.

                                                                                                        Triedne učiteľky MŠ a asistentka

     • Výstava - Plody jesene v MŠ

     • Do galérie Výstava - Plody jesene boli pridané fotografie.

      Jeseň - pani bohatá... Aj takto sa spieva v piesni, ktorú poznajú všetky deti v našej materskej škole. Celý mesiac sme sa venovali zbieraniu, nalepovaniu a obkresľovaniu pestrofarebných listov zo stromov a zhotovovali sme rôzne výrobky z plodov. Výsledkom spoločnej práce bola výstavka „Plody jesene.“

                                                                                                                          Katarína Havránková

     • ÚCTA K STAŠÍM V ŠT

     • Do galérie ÚCTA K STAŠÍM V ŠT boli pridané fotografie.

      Mesiac október je Mesiacom úcty k starším. Na znak vďaky a úcty si žiaci ŠT pripravili kultúrny program plný piesní, básni a tancov pre svojich starých rodičov s poďakovaním za všetko krásne a dobré, čo pre svoje vnúčatá urobili a v budúcnosti ešte urobia. Veľká vďaka patrí aj všetkým učiteľom a žiakom, ktorí sa podieľali na kultúrnom programe.

      Mgr. A. Zavadská, Mgr. Z. Jozefíková

     • Kúzelná vareška

     • Do galérie Kúzelná vareška boli pridané fotografie.

      Žiaci špeciálnych tried si počas krúžku "Kúzelná vareška" osladili pochmúrny jesenný deň sladkými muffinami.

      Mgr. Zuzana Jozefíková

     • Zdravé zúbky

     • Do galérie Zdravé zúbky boli pridané fotografie.

      Dňa 19.X.2018 sa uskutočnila na našej škole beseda o zdravých zúbkoch so žiakmi z III. C ŠT a IV. B ŠT.

      Žiakom pani učiteľky vysvetlili správny postup a zásady pri čistení zúbkov. Nezabudli ani na rôzne pomôcky, obrazový materiál, aby žiaci videli, ako môžu vyzerať pokazené zúbky, keď sa o ne prestanú starať.

      Naučili sa rozoznávať potraviny, ktoré škodia a ktoré je naopak potrebné jesť, aby boli zúbky zdravé a bez kazov. Žiakom sa beseda veľmi páčila a sľúbili, že sa o svoje zúbky budú svedomite starať.

      Mgr. I. Točeková, Mgr. Z. Langová

     • Testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých ročníkov ZŠ

     • V treťom októbrovom týždni prebehlo na našej škole testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých ročníkov základných škôl. Testovanie má odporučiť deťom a hlavne rodičom v akom športe môže byť úspešné, resp. aký šport ho bude viac baviť a môže v ňom dosahovať lepšie výsledky.

      Žiaci boli testovaní z rôznych disciplín.  V prvom cykle sa u žiakov zisťovala výška, hmotnosť a predklon v sede s dosahovaním. V druhom cykle testovania k identifikácii športového talentu boli testovaní z opakovanej zostavy s tyčou, výdrž v zhybe nadhmatom, skok do diaľky z miesta, člnkový beh 4 x 10m, ľah-sed, kotúľanie 3 lôpt, vlajková naháňačka a viacstupňový vytrvalostný člnkový beh na 20 metrov.

      Testovanie prebehlo pod vedením učiteľov: Mgr. M. Štefaníka (vedúci testovania),  Mgr. M. Vychovalého a p. riaditeľa PhDr. M. Zelinu. Veľká vďaka patrí aj triednym učiteľom: Mgr. Mária Popjaková,  Mgr. Božena Bobulská, Mgr. Martina Kilárová , Mgr. Mária Grechová, Mgr. Mária Bendíková, Mgr. Alena Compľová, Bc. Renáta Blažinská.

                                                                                                                Mgr. M. Vychovalý

     • DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY

     • Do galérie DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY boli pridané fotografie.

      16. október patrí Medzinárodnému dňu zdravej výživy. Aj v našej škole si ho každoročne pripomíname.

            Tento rok sme ho oslávili v materskej škole prostredníctvom aktivity s názvom
      „Bez ovocia a zeleniny - nebudeš mať vitamíny“. Pripravili sme pre deti množstvo zaujímavých hier a činností. Vďaka potravinovej pyramíde sa deti MŠ dozvedeli, čo je v ich jedálnom lístku dôležité, čo by mali jesť, ako často a prečo, aby boli zdravé. To všetko sa dozvedeli aj prostredníctvom pestrej výstavy ovocia a zeleniny. Spoločne všetko to ovocie a zeleninu pomenovali a zaradili. K nálade prispela zaspievaná pesnička o červenom jabĺčku a zarecitovaná básnička o hruške, ale aj hra  „Uhádni, čo ješ!“. Podľa chutí deti rozpoznávali ovocie i zeleninu. Pre zdravie je dôležitý aj pohyb, preto si deti zatancovali aj ,,ovocný rock and roll“. A na záver si vytvorili plagát.

          Odmenou bola výdatná hostina a úsmev detí.

                                                                                                                      Bc. Daniela Pisarčíková

       

     • Svetový deň umývania rúk

     • Do galérie "Svetový deň umývania rúk " boli pridané fotografie.

      Dňa 15.10. 2018 sa konalo triedne podujatie "Svetový deň umývania rúk ". Zúčastnili sa na ňom žiaci VI. A, VII. A, IV. D ŠT pod vedením tr. uč. Mgr. V. Jeleňovej, Mgr. J. Živčákovej, Mgr. O. Demjanovičovej.

     • Šarkaniáda 2018

     • Do galérie Šarkaniáda 2018 boli pridané fotografie.

            Jeseň a zvlášť babie leto sa nezaobídu bez vlastnoručnej výroby šarkanov. Dňa 16. 10. 2018 si naši žiaci IV. B ŠT a III. C ŠT spríjemnili vychádzku do prírody púšťaním šarkanov. Pre žiakov to bol nezabudnuteľný zážitok.

      Mgr. Točeková, Mgr. Langová

     • Krúžková činnosť je v plnom prúde

     • Od 1. októbra sa rozbehla krúžková činnosť aj na našej škole. V školskom roku 2018/2019
      sú pre žiakov pripravené nasledovné krúžky:

      • 39 krúžkov v rámci projektu „ŠOV“
      • a 4 krúžky organizované školou.

      Spolu sme otvorili pre žiakov 43 krúžkov, kde môžu žiaci rozvíjať svoje záujmy, športovať, rozširovať obzory poznania, relaxovať. Vo fotoalbume s názvom „krúžková činnosť“ budú postupne pribúdať fotografie z jednotlivých záujmových útvarov.

     • ZDRAVIE NA TANIERI 2018

     • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v máji 2018 zverejnilo výzvu na podporu rozvojového projektu v oblasti zdravého životného štýlu a vyčlenilo finančné prostriedky k projektu „Zdravie na tanieri 2018“.Výzva bola zameraná na podporu zdravia, zdravého životného štýlu a prevencie obezity v školách.

      Naša škola zareagovala na danú výzvu a vypracovala projekt pod názvom
      „Kvapka vody a kúzlo jedla“.

      Medzi úspešnými 30 projektmi bola aj naša škola, ktorá získala od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sumu 10 000 €. Obec Lomnička sa na projekte podieľala spoluúčasťou
      1 000 €.

      Účel poskytnutia dotácie

      - technické a materiálne vybavenie školskej kuchynky pre žiakov 7., 8., a 9. ročníkov ZŠ a žiakov II. stupňa špeciálnych tried.

      Ciele nášho projektu

      -  motivácia žiakov a rodinných príslušníkov k zmene stravovacích návykov,

      - skvalitnenie výchovnovzdelávacieho procesu vo vzdelávanej oblasti Človek a svet práce v predmete Technika, v rámci okruhu Ekonomika domácnosti (príprava jedál a výživa) a v predmete Pracovné vyučovanie,

      - zvýšenie povedomia o zdravotných problémoch súvisiacich so zlou výživou, nadváhou a obezitou,

      - zvýšenie významu správnej výživy v rámci životosprávy pre zvyšovanie kvality života,

      - rozširovanie vedomosti žiakov v oblasti základných, ale aj najnovších výživových  trendov.

      Škola bude žiacku kuchynku využívať aj v rámci mimoškolskej činnosti v záujmovom útvare ,,Varíme, pečieme“. V rámci krúžku si žiaci osvoja základné zručnosti prípravy zdravých, výživných, racionálnych a chutných jedál, správneho prestierania a spoločenského stolovania.

      Prajeme žiakom veľa tvorivosti, osvojenie si nových manuálnych aj kulinárskych zručností.

       

       

       

     • ,,Svetový deň úsmevu" ŠT

     • Do galérie Svetový deň úsmevu ŠT boli pridané fotografie.

      Dňa 5. X. 2018 sa konalo triedne podujatie ,, Svetový deň úsmevu“. Zúčastnili sa ho žiaci   IV. D, VI. A a VII. A ŠT pod vedením triednych učiteľov Mgr. O. Demjanovičovej, Mgr. V. Jeleňovej a Mgr. J. Živčákovej.

     • Deň úsmevu

     • Do galérie Deň úsmevu boli pridané fotografie.

       

      Tento deň nám v triede pripomenul, že úsmev nielen rozjasňuje našu tvár, znižuje stres, ukľudňuje, ale aj odbúrava bariéry, úsmevom sa ľahšie zvládajú prekážky. Snažme sa usmievať sa každý deň čo najviac, aby sa náš deň stal krajším a veselším. 

      Mgr. Judita Romanová

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Lomnička
    • zslomnicka@gmail.com
    • +421 0524391424
    • Lomnička č.29, 06503 Podolínec
  • Fotogaléria

   • Aktivity MŠ v mesiaci december
   • Mikuláš, Mikuláš, príď medzi nás!
   • Vianočné trhy