Novinky

     • Upratovanie okolia školy 2

     • Do galérie Upratovanie okolia školy 2 boli pridané fotografie.

      Deviataci a ôsmaci pomáhajú pri úprave okolia školy a kosení trávy na školských pozemkov.

     • Exkurzia na farme

     • Do galérie Exkurzia na farme boli pridané fotografie.

        16. máj je Medzinárodným dňom mlieka. Pri tejto príležitosti navštívili žiaci IV.A ŠT, IV. B ŠT a VI.A ŠT farmu p. Michala Dziaka v Lomničke.

       Pracovník z farmy veľmi ochotne vysvetlil žiakom postup spracovania mlieka počnúc moderným mechanickým dojením a končiac výrobou ovčieho syra, ktorý sa na farme predáva.

        Bola to pre žiakov najlepšia príležitosť vidieť hospodárske zvieratá v ich prirodzenom prostredí. Žiaci majú zvieratá radi, a preto bola táto malá exkurzia pre nich pekným a poučným zážitkom.

                                                                                                               Mgr. Anna Zavadská

     • DEŇ MATIEK

     • Do galérie DEŇ MATIEK  boli pridané fotografie.

          Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili. Dňa 11. mája 2018 dýchala atmosféra aj v ZŠ s MŠ Lomnička slávnosťou a nedočkavosťou osláviť tento krásny sviatok.

         Žiaci sa nevedeli dočkať popoludnia, aby mohli svojim mamičkám predviesť všetko, čo si pre ne s ich učiteľkami dlhšie pripravovali. Každý žiak chcel piesňou, tancom, básňou alebo dramatizáciou vyjadriť, že mama je pre nich jedinečná a nenahraditeľná. Rodičom sa postupne predstavili žiaci z tried 0.C, I.B, II.C, III.A, III.B, III.D ŠT, IV.A ŠT, IV.B ŠT, VI.A ŠT, IX. A a IX.B. Rodičia boli milo prekvapení, ako krásne sa žiaci na tento deň pripravili. Na  záver venovali deti mamám vlastnoručne vyrobené darčeky.

         Pochvala a poďakovanie patrí aj všetkým pani učiteľkám, ktoré deti na tento deň pripravili tak, aby bol program pre mamičky čo najkrajší.                        

                                                                                                                               Mgr. A. Zavadská

     • DEŇ MATIEK V MŠ

     • Do galérie DEŇ MATIEK V MŠ boli pridané fotografie.

      Dňa 10. mája 2018 sa v materskej škole konala malá slávnosť pri príležitosti osláv „Dňa matiek“. Je máj - lásky čas a s týmto mesiacom sa spája aj „Deň matiek“. Mama. Pri tomto slove si každý z nás predstaví svoju mamičku. Milú, starostlivú, plnú lásky a nehy. Mamy sú pre nás tým najvzácnejším darom. Aj deti z MŠ chceli vyjadriť svojim mamičkám vďaku a lásku malým kultúrnym programom. Čím sa predstavili? Spevom, recitáciou, divadielkom a tancom. Prežili sme spoločne pekné chvíle a mali z toho zážitok nielen oči a uši, ale hlavne srdcia. V závere programu venovali deti mamám vyrobené darčeky s milým prekvapením – ich fotkou.

                                                                                                                   Mgr. M. Gužiaková

     • Deň Zeme v MŠ

     • Do galérie Deň Zeme v MŠ boli pridané fotografie.

      Deň Zeme je venovaný našej Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Máme radi našu planétu Zem, našu krajinu, prostredie v ktorom žijeme a preto nám záleží na čistote a poriadku nášho okolia. Deti prostredníctvom rôznych aktivít spoznávali našu Zem – rozprávali  o prírode, rastlinkách, zvieratkách, overili si svoje schopnosti pri triedení odpadu, spoločnými silami vytvorili plagát našej Zeme. Vyjadrili svoj postoj ako sa správať k prírode. Cieľom tejto aktivity bolo rozvíjať environmentálne povedomie detí tvorivým a hravým spôsobom, chrániť prírodu a starať sa o ňu a tak zveľaďovať životné prostredie. Deň Zeme v materskej škole bol dňom veselej nálady, rôznych hier a pracovných aktivít.

      Bc. Daniela Pisarčíková

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Lomnička
    • zslomnicka@gmail.com
    • +421 0524391424
    • Lomnička č.29, 06503 Podolínec
  • Fotogaléria

   • Upratovanie okolia školy 2
   • Exkurzia na farme
   • DEŇ MATIEK