Novinky

     • Účelové cvičenie II. stupňa

     • Do galérie Účelové cvičenie II. stupňa boli pridané fotografie.

      30. – 31. mája 2018 sa u nás uskutočilo účelové cvičenie 2. stupňa ZŠ a ŠT, kde si žiaci upevnili vedomosti získané na vyučovaní počas celého roka na stanovištiach zdravotnej prípravy, ochrany prírody, signálov civilnej obrany, či v športových disciplínach a to všetko ešte doplnil DHZ z Podolínca, ktorý žiakov najviac zaujal v predvádzaní hasičského zásahu i vyskúšaní si ochranných prostriedkov, ktoré hasiči používajú pri zásahoch a musia ich zvládnuť vo vysokých horúčavách, napriek tomu, že vážia ,,pár kíl“... Cieľ účelového cvičenia bol splnený... Mnoho skvelých zážitkov umocnilo nádherné počasie... :)

                                                                                Mgr. D. Janigová

     • Hviezdna súťaž s Kozmixom - IV. B

     • Do galérie Hviezdna súťaž s Kozmixom - IV. B boli pridané fotografie.

      Aj tento školský rok sa žiaci IV.B triedy zapojili do Hviezdnej súťaže s Kozmixom. Súťaž mala okrem zábavy a hviezdnych cien priniesť žiakom aj nové poznatky. Žiaci na vzdelávacom portáli Kozmix.sk vypĺňali úlohy a zabojovali tak o atraktívne ceny, napr. výlet do Disneylandu, smartfón Samsung, finančný príspevok vo výške 100 eur alebo vystúpenie folklórneho tanečného súboru SĽUK a iné. Aj napriek tomu, že tento školský rok nebol z našej školy vyžrebovaný žiaden žiak, celá trieda sa tešila zo získania certifikátu a naďalej radi pracujú s portálom Kozmix.sk počas celého školského roka.

      Mgr. Zuzana Chlebovská

     • Čitateľský maratón - IV. B

     • Do galérie Čitateľský maratón - IV. B boli pridané fotografie.

           Pre rozvoj osobnosti dieťaťa má kniha nenahraditeľný význam. Pomáha poznať hodnoty, rozlišovať dobro a zlo, napomáha rozvoju reči či slovnej zásoby. Za účelom podpory pozitívneho vzťahu k čítaniu sa IV. B trieda zapojila dňa 25. 5. 2018 do čitateľského maratónu. Všetci zúčastnení si prečítali text s názvom O lodi Neptuno a aby si precvičili čítanie s porozumením vypĺňali úlohy za textom. Ten najšikovnejší žiak sa stal pirátom Čierna brada. Aj týmto spôsobom sme radi prispeli k rozvoju čitateľských zručností.

                                                                     Mgr. Zuzana Chlebovská

     • ,,Čitateľský maratón“ – druhé ročníky ZŠ

     • Do galérie ,,Čitateľský maratón“ – druhé ročníky ZŠ boli pridané fotografie.

      V dňoch 21.5 – 25.5. 2018 sa žiaci II. A, II. B a II. C zapojili do čitateľského maratónu. Celý týždeň čítali knihu od Márie Ďuríčkovej: Danka a Janka. Maratón vyvrcholil kvízom, kde si žiaci overili porozumenie čítaného textu. Na prvom mieste sa umiestnili II.A trieda, na druhom II.B trieda a ako tretia skončila II. C trieda. Žiaci boli odmenení peknými  cenami.

                                                                                                Mgr. Božena Bobulská

       

     • Čitateľský maratón vo IV. A

     • Do galérie Čitateľský maratón vo IV. A boli pridané fotografie.

           Dňa 25.5.2018 sa v našej triede čítalo takmer celé popoludnie. Podmienkou bolo, prečítať si jednu stranu z knihy a odovzdať štafetu svojmu spolužiakovi. Žiaci nielen súperili kto číta lepšie, ale mali sa zamerať aj na obsahovú časť textu, pretože v závere riešili rôzne úlohy, súvisiace s prečítaným textom a taktiež mali vymyslieť vlastnú ilustráciu k obsahu. Aj to je spôsob ako našim žiakom priblížiť knihu a tak prispieť k rozvoju čitateľskej gramotnosti.

      Mgr. Judita Romanová

     • ,,Čitateľský maratón“ – prvé ročníky ZŠ

     • Do galérie ,,Čitateľský maratón“ – prvácke ročníky ZŠ boli pridané fotografie.

           V dňoch 21. 5 – 25. 5 2018 sa do čitateľského maratónu zapojili aj prvácke triedy. Počas celého týždňa sa prváci aktívne zapájali do čítania zábavných textov, ktoré boli zamerané na čítanie s porozumením. Maratón sme zavŕšili spoločným čítaním a súťažou. Najšikovnejší žiaci dostali odmenu v podobe medaile. Žiakov čítanie v takejto podobe bavilo a verím, že táto akcia dovedie žiakov viac k čítaniu.

      Mgr. Katarína Gahurová

     • ,,Čitateľský maratón“ – tretie ročníky ZŠ

     • Do galérie ,, Čitateľský maratón “ – tretie ročníky ZŠ boli pridané fotografie.

           Žiaci III. A, III. B a III. C triedy sa zapojili do čitateľského maratónu. Po druhom kole sme víťazov odmenili zaslúženou trofejou. No nezabudli sme ani na posledný tím... ktorých sme odmenili v znení hesla: ,, Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. “

      Mgr. Miriama Imrichová

     • ,,Čitateľský maratón“

     • Do galérie ,,Čitateľský maratón“ boli pridané fotografie.

      Za účelom podpory pozitívneho vzťahu k čítaniu sme 22. 5. 2018 na našej škole zorganizovali ,,Čitateľský maratón“. Žiaci III. B ŠT, IV. B ŠT a V. A ŠT  sa stretli pri čítaní knižky Maťko a Kubko. Všetci zúčastnení prečítali jednu stranu knihy pod vedením p. uč. Mgr. Točekovej.

      Mgr. Ivana Točeková

     • Rozprávkový kvíz

     • Do galérie Rozprávkový kvíz boli pridané fotografie.

      V dňoch 15. a 16. 5. 2018 pod vedením p. uč. Točekovej si žiaci III. B ŠT a V. A ŠT zmerali sily v rozprávkovom kvíze. Žiaci hádali hlavné postavy známych a obľúbených rozprávok. Zabavili sme sa a odmenou nám bola dobrá nálada.

      Mgr. Ivana Točeková

     • Exkurzia na farme

     • Do galérie Exkurzia na farme boli pridané fotografie.

        16. máj je Medzinárodným dňom mlieka. Pri tejto príležitosti navštívili žiaci IV.A ŠT, IV. B ŠT a VI.A ŠT farmu p. Michala Dziaka v Lomničke.

       Pracovník z farmy veľmi ochotne vysvetlil žiakom postup spracovania mlieka počnúc moderným mechanickým dojením a končiac výrobou ovčieho syra, ktorý sa na farme predáva.

        Bola to pre žiakov najlepšia príležitosť vidieť hospodárske zvieratá v ich prirodzenom prostredí. Žiaci majú zvieratá radi, a preto bola táto malá exkurzia pre nich pekným a poučným zážitkom.

                                                                                                               Mgr. Anna Zavadská

     • DEŇ MATIEK

     • Do galérie DEŇ MATIEK  boli pridané fotografie.

          Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili. Dňa 11. mája 2018 dýchala atmosféra aj v ZŠ s MŠ Lomnička slávnosťou a nedočkavosťou osláviť tento krásny sviatok.

         Žiaci sa nevedeli dočkať popoludnia, aby mohli svojim mamičkám predviesť všetko, čo si pre ne s ich učiteľkami dlhšie pripravovali. Každý žiak chcel piesňou, tancom, básňou alebo dramatizáciou vyjadriť, že mama je pre nich jedinečná a nenahraditeľná. Rodičom sa postupne predstavili žiaci z tried 0.C, I.B, II.C, III.A, III.B, III.D ŠT, IV.A ŠT, IV.B ŠT, VI.A ŠT, IX. A a IX.B. Rodičia boli milo prekvapení, ako krásne sa žiaci na tento deň pripravili. Na  záver venovali deti mamám vlastnoručne vyrobené darčeky.

         Pochvala a poďakovanie patrí aj všetkým pani učiteľkám, ktoré deti na tento deň pripravili tak, aby bol program pre mamičky čo najkrajší.                        

                                                                                                                               Mgr. A. Zavadská

     • DEŇ MATIEK V MŠ

     • Do galérie DEŇ MATIEK V MŠ boli pridané fotografie.

      Dňa 10. mája 2018 sa v materskej škole konala malá slávnosť pri príležitosti osláv „Dňa matiek“. Je máj - lásky čas a s týmto mesiacom sa spája aj „Deň matiek“. Mama. Pri tomto slove si každý z nás predstaví svoju mamičku. Milú, starostlivú, plnú lásky a nehy. Mamy sú pre nás tým najvzácnejším darom. Aj deti z MŠ chceli vyjadriť svojim mamičkám vďaku a lásku malým kultúrnym programom. Čím sa predstavili? Spevom, recitáciou, divadielkom a tancom. Prežili sme spoločne pekné chvíle a mali z toho zážitok nielen oči a uši, ale hlavne srdcia. V závere programu venovali deti mamám vyrobené darčeky s milým prekvapením – ich fotkou.

                                                                                                                   Mgr. M. Gužiaková

     • Deň Zeme v MŠ

     • Do galérie Deň Zeme v MŠ boli pridané fotografie.

      Deň Zeme je venovaný našej Zemi, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Máme radi našu planétu Zem, našu krajinu, prostredie v ktorom žijeme a preto nám záleží na čistote a poriadku nášho okolia. Deti prostredníctvom rôznych aktivít spoznávali našu Zem – rozprávali  o prírode, rastlinkách, zvieratkách, overili si svoje schopnosti pri triedení odpadu, spoločnými silami vytvorili plagát našej Zeme. Vyjadrili svoj postoj ako sa správať k prírode. Cieľom tejto aktivity bolo rozvíjať environmentálne povedomie detí tvorivým a hravým spôsobom, chrániť prírodu a starať sa o ňu a tak zveľaďovať životné prostredie. Deň Zeme v materskej škole bol dňom veselej nálady, rôznych hier a pracovných aktivít.

      Bc. Daniela Pisarčíková

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Lomnička
    • zslomnicka@gmail.com
    • +421 0524391424
    • Lomnička č.29, 06503 Podolínec
  • Fotogaléria

   • DENKO CUP – učiteľský turnaj
   • Besiedka na tému - NAŠE VIANOCE
   • Čas zázrakov